Unesi riječ

Domaći

a tirare la (tetto) skidanje s (krova)