Unesi riječ

Domaći

accusano a vicenda uzajamno optužiti  

Italijanski rječnik

accusa optužba  
Accusa optužnica  
Accusano okriviti  
Accusano tužiti  
accusare optužiti  
Accusare napisati  
Accusare sastaviti  
Accusare tužiti  
Accusato optuženik  
accusato(a); imputato(a) optuženik; okrivljen, okrivljenik