Unesi riječ

Domaći

ka A  
ka istoku Est  
ka obali Terra  
ka sjeveru Verso nord  
ka sjeveru Nord  
kaša Pasta  
kaša Pasto  
kaša Occorre  
kaša Incolla  
kašalj tosse  
kašalj Corteccia  
kašast Polposa  
kašicica Cucchiaino  
kašika Secchio  
kašika Cucchiaio  

Italijanski rječnik

kašika za CIPEL cucchiaio per scarpe  
Kabale, Kabel Kabal, cavo  
kabanica (kišna) Ulster (kišna)  
kablogram cablegram  
kablovska kliješta snips  
kablovska spojnici connettori dei cavi  
kablovski Završetak terminazione cavo  
kaca iva  
kacamak flummery  
kaciti kaciti  
kadar (filmski) personale (film)  
kadenca Cadence  
kadifa kadifa  
kaditi CENSE  
kadmijum cadmio  

1 2 3 4 5 31