... Rječnik | koji | Se | Italijanski rječnik
Unesi riječ

Domaći

koji Se  
koji bilo Qualsiasi  
koji cadavi Fumoso  
koji cezne Voglioso  
koji cezne Avaro  
koji cuti Senziente  
koji cuti Silenzioso  
koji cuva Ritentivi  
koji daje nade Speranza  
koji deluje Agendo  
koji doprinosi Affluente  
koji draži, ljuti irritante  
koji gmiže Rettili  
koji god, bilo koji; svaki chiunque; ciascuno(a)  
koji ima dva dijela Binaria  

Italijanski rječnik

koji boravi residente  
koji ciste purificatorio  
koji drhti tremante  
koji gospodari dominante  
koji ide u Kosovu diagonale  
koji izoluje isolare  
koji jaca tonico  
koji jadikuje lamentosa  
koji je napolju che è al di fuori  
koji je u kuci che è in casa  
koji komad errante  
koji melje molare  
koji ne pije che non beva  
koji ne rda che non ruggine  
koji nema kicmu che non ha spina dorsale  

1 2 3 4 5 10