Unesi riječ

Domaći

sastaviti A far sì che in  
sastaviti Raccogliere  
sastaviti Accusare  
sastaviti Scriba  
sastaviti Messi insieme  
sastaviti Pezzo  
sastaviti Redigere  
sastaviti Sintetizzare  
sastaviti Unirsi  
sastaviti Comporre  
sastaviti Composti  
sastaviti Compilare  
sastaviti Combinare  
sastaviti Corrispondenza  
sastaviti Assemblare  

Italijanski rječnik

sastaviti spise tabulare  
sastaviti tabak comporre foglio  

1 2