ponuda (na dražbi)

naddavawe; licitirawe


Unos komentara
Registruj se!