Aceleratio

Akceleracija, (1) (fiz.) ubrzanje, ubrzavanje, povećanje brzine u svakoj sekudni: (2) (med) upotrebljava se u vezi s radom srca, pulsa (v. pulsus), disanjem itd.; a. puberteta, v. pubertet.


Unos komentara
Registruj se!