Acetil-celuloza

Estarski proizvod koji se dobiva dejstvom anhidrida sirćetne kiseline rastvorenog u koncentrovanoj sirćetnoj kiselini na celulozu.


Unos komentara
Registruj se!