Antenatalis

Koji se dešava ili je stečen prije rođenja.


Unos komentara
Registruj se!