... Rječnik | Enterococcus | Streptococcus grupe D, gram-ozitivni, ovalni, kopl... | Medicinski rječnik

Enterococcus

Streptococcus grupe D, gram-ozitivni, ovalni, kopljoliki diplokoki, često u kraćim lancima, voema rezistentni prema visokoj temperaturi. Sve vrste su patogene odnosno uslovno patogene za čovjeka. Izazivaju peritonitis, cistitis, endokarditise i dr.


Unos komentara
Registruj se!