... Rječnik | agropedologija | (grč. agros, pedonzemlja, tlo, logia znanost)znan... | Rječnik stranih riječi

agropedologija

(grč. agros, pedonzemlja, tlo, logia znanost)znanost koja proučava fizička, kemijska ibiološka svojstva zemljišta u vezi s racionalnim podizanjem kultiviranih biljaka


Unos komentara
Registruj se!