antena

(lat. antenna)metalna naprava za odašiljanje i primanje elektromagnetskih valova; zool. ticalo u kukaca


Unos komentara
Registruj se!