... Rječnik | antiepileptici | (grč. anti,epilepsia) mn. med. sredstva protiv pa... | Rječnik stranih riječi

antiepileptici

(grč. anti,epilepsia) mn. med. sredstva protiv padavice, epilepsije, pr.antiepileptičan


Unos komentara
Registruj se!