... Rječnik | autotomija | (grč. autos, tome)pojava kojase često može vidj... | Rječnik stranih riječi

autotomija

(grč. autos, tome)pojava kojase često može vidjeti kod nekih životinja: osakaćivanje samoga sebe u slučaju opasnostipo život, npr. kad gušter žrtvuje svoj rep


Unos komentara
Registruj se!