... Rječnik | dacija | (tal. dazio) carina,daća, porez, danak | Rječnik stranih riječi

dacija

(tal. dazio) carina,daća, porez, danak


Unos komentara
Registruj se!