kabala

(fr. cabale, hebr. kabbalah) židovsko tajno vjersko i filozofsko nauèavanje èiji je temelj istoènjaèko nauèavanje o emanaciji;vještina opæenja s duhovima; tumaèenje tajanstvenihznakova; pren. tajna udruga;sporazum potajno napravljen radipostignuæa nekog r


Unos komentara
Registruj se!