kabildo

(šp. cabildo, lat.capitulum) mjesto gdjeredovnici drže skupštinu, kaptol; opæinskasudnica; vijeænica, senat ujužnoamerièkim republikama


Unos komentara
Registruj se!