kontrolirati

(fr. contröler)pregledati (rad, raèune i si.); nadgledati, nadzirati, motriti na (koga ili što); unositi u kontrolnu knjigu


Unos komentara
Registruj se!