... Rječnik | masa | (lat. massa, fr.masse) 1. fiz. koliènik iz sile i... | Rječnik stranih riječi

masa

(lat. massa, fr.masse) 1. fiz. koliènik iz sile i ubrzanja (jedinica mase v. gram); masa nekog tijela mjeri se koliènikomtvari koja je sadržana unjemu; proizvod iz obujma i gustoæe; 2.velik broj, gomila, množina,mnoštvo; 3. puk, svijet, narod, rulja; 4. t


Unos komentara
Registruj se!