... Rječnik | maskulinum | (lat. masculinum)gram. muškirod; rijeè muškog r... | Rječnik stranih riječi

maskulinum

(lat. masculinum)gram. muškirod; rijeè muškog roda


Unos komentara
Registruj se!