... Rječnik | mašina | (grè. mechane oruðekojim se neštoumjetno izrað... | Rječnik stranih riječi

mašina

(grè. mechane oruðekojim se neštoumjetno izraðuje, lat. machina) teh. umjetni spoj tijela slobodnih za davanje otpora uobliku naprave koja prisiljava mehanièke sile da, pod odreðenim uvjetima, izazivaju odreðena kretanja, stroj,naprava, i to naprava koja


Unos komentara
Registruj se!