suboksid

(lat. sub, grè. oxys ljut, oštar) kem. podoksid, stupanj oskidacije neke kovine koji sadrži manje kisika nego baza te kovine; usp. hiperoksid


Unos komentara
Registruj se!