... Rječnik | MAŠALAH | (tur.), riječ koja se izgovara protivuroka, odn. ... | Rječnik stranih riječi

MAŠALAH

(tur.), riječ koja se izgovara protivuroka, odn. da sespriječi nešto što može naškoditi ljepoti. Isto tako zlatna ili srebrna pločica koju djecanose na kapi kao talisman.


Unos komentara
Registruj se!