... Rječnik | ESTAVELA | šupljina u kršu koja kod visokog pukotinskog vod... | Rječnik stranih riječi

ESTAVELA

šupljina u kršu koja kod visokog pukotinskog vodostaja ima značajke vrela, a pri niskome postaje ponor.


Unos komentara
Registruj se!