Ka - pojas (frekvencijsko područje približno od 20

Ka - band


Unos komentara
Registruj se!