Unesi riječ

Domaći

mnogojezicki mnogojezicki  

Mađarski rječnik

mnogo sokk  
mnogo zokni  
mnogoboštvo többistenhit  
mnogobožac pogány  
mnogojezicki mnogojezicki  
mnogolik sokalakú  
mnogostranost sokoldalúság