Unesi riječ

Domaći

nametanje; upad, prodor nametnuvawe; upad; probiv  
nametnuti nametnuva; se nametnuva  
nametnuti se nekomu se natrapuva nekomu  

Makedonski rječnik

namera; tendencija tendencija, težnja  
namera; umisla; cel; nakana namjera; nakana; nakana, svrha; namjera, cilj  
nameren; promislen hotimican, namjeran  
nameren; promislen; namerno hotimican, namjeran; namjerno  
nametnuva; se nametnuva nametnuti  
nametnuvawe; upad; probiv nametanje; upad, prodor