Unesi riječ

Domaći

apetit, tek apetit  

Makedonski rječnik

apetit apetit, tek