Unesi riječ

Makedonski rječnik

aranžman; ureduvawe; raspored aranžman, uredenje; razmještaj