Unesi riječ

Domaći

dobrocudan, dobrodušan; ugodan, prijazan blag; krotok; so dobra duša; mil; prijaten; qubezen  
dobrodošlica, dobro došao dobredojden (e -)  
dobrohotan, dobrotvoran dobar; dobrotvoren  
dobrotvornost milosrdie; dobrotvornost  
dobrovoljac dobrovolec  
dobrovoljan, od svoje volje dobrovolen; svoevolen  
doci doada  
doci, stici pristiga  
dodatak, prilog dodatok  
dodatak, prilog; raspored, razmještaj; postrojenje, pogon dodatok; nacrt; plan; pogon  
dodatak, zbroj dodatok; zbir  
dodatak, zbroj; zbroj, suma, kolicina; zbroj dodatok; zbir; suma  
dodatan dodaten  
dodatan dodaten  
dodati dodava  

Makedonski rječnik

dobro utro! dobro jutro!  
dobro; vo red u redu, dobro  
dobro; vo red u redu, dobro  
dobrovolec dobrovoljac  
dobrovolen; svoevolen dobrovoljan, od svoje volje  
docnewe zakašnjenje  
dodaten dodatan  
dodaten dodatni  
dodaten dodatan  
dodaten; pomošen pribor  
dodatok dodatak, prilog  
dodatok; nacrt; plan; pogon dodatak, prilog; raspored, razmještaj; postrojenje, pogon  
dodatok; zbir dodatak, zbroj  
dodatok; zbir; suma dodatak, zbroj; zbroj, suma, kolicina; zbroj  
dodava dodati  

1 2 3 4 5 8