Unesi riječ

Domaći

dodatni dodaten  
dodijavanje, smetnja precewe; dosaduvawe  
dodijeliti (nagradu) dodeluva (nagrada)  
dodijeliti (nagradu) dodeluva (nagrada)  
dodijeliti, doznaciti; dodijeliti dodeluva; predviduva (za nešto)  
dodijeliti, doznaciti; dodijeliti, dopustiti dodeluva; predviduva (za nešto); dozvoluva  
dodirni dopirliv; što se dopira  
dodirnuti dopira; se dopira  
dodite ovamo! dojdi tuka!  
dogadaj slucka; nastan  
dogmatski dogmatski  
dogoditi se slucuva; se slucuva  
dogoditi se, desiti se se slucuva  
dogovaranje, zajednicki rad zaednicka rabota  
dogovor, nagodba dogovor  

Makedonski rječnik

dodeluva (nagrada) dodijeliti (nagradu)  
dodeluva (nagrada) dodijeliti (nagradu)  
dodeluva; predviduva (za nešto) dodijeliti, doznaciti; dodijeliti  
dodeluva; predviduva (za nešto); dozvoluva dodijeliti, doznaciti; dodijeliti, dopustiti  
dogmatski dogmatski  
dogovarac; direktor; šef poduzetnik; direktor, šef  
dogovor dogovor, nagodba  
dogovor; pakt ugovor, pakt  
dogovor; spogodba ugovor, sporazum  
dogovor; spogodba ugovor, sporazum; ugovor  
dogovoren sostanok dogovoreni sastanak  
doi dojiti  
dojdi tuka! dodite ovamo!  
dokaz dokaz, iskaz; dokaz  
dokaz; raspravawe argument, prepiranje  

1 2 3 4 5 8