Unesi riječ

Domaći

kontrolirati, provjeravati; nadzirati kontrolira; proveruva; nadgleduva