... Rječnik | kritizirati, izreci sud | kritikuva | Makedonski rječnik
Unesi riječ

Makedonski rječnik

kritikuva kritizirati, izreci sud