Unesi riječ

Domaći

pad, propast propadawe; propast  
padavica padavica; epilepsija  
padobran padobran  
pahuljica snijega snegulka  
pakao pekol  
pakirati, spakirati pakuva; se pakuva  
pakirati, spakirati; omotati pakuva; se pakuva; zavitkuva; se zavitkuva  
paklenski pekolen  
paklenski pekolen  
pakost, prkos zloba; pakost  
pakost, prkos zloba; pakost  
pakovanje pakuvawe; opakovka  
palac palec  
palaca dvorec; palata  
palaca, velika kuca palata; golema kuca  

Makedonski rječnik

pada na ispit pasti na ispitu  
pada; opada pasti; smanjiti se, opadati  
padavica; epilepsija padavica  
padina (skijacka pateka) strmina (skijaška staza)  
padina; naklon uzbrdica, nizbrdica; kosina, nagib  
padina; vozvišenie uzbrdica, nizbrdica; uspon, uzvisina  
padnatite (vo vojna) pali (u ratu)  
padobran padobran  
pajak pauk  
pak; povtorno opet  
paket; pratka zamotak, paket; paket  
pakosen; zloben vragolanski  
pakuva; se pakuva pakirati, spakirati  
pakuva; se pakuva; zavitkuva; se zavitkuva pakirati, spakirati; omotati  
pakuvawe; opakovka pakovanje  

1 2 3 4 5 7