Unesi riječ

Domaći

pobaciti; biti nošen, nagomilavati se abortira; pometnuva; nanesuva; se nanesuva