Unesi riječ

Makedonski rječnik

poranešen; bivš bivši, prijašnji