... Rječnik | premda, iako, makar; iako, pre... | iako; i pokraj toa | Makedonski rječnik
Unesi riječ

Domaći

premda, iako, makar; iako, premda iako; i pokraj toa  
premda, iako, makar; iako, premda iako; i pokraj toa