... Rječnik | tamo, ondje; ondje | tamu; onamu; onde | Makedonski rječnik
Unesi riječ

Makedonski rječnik

tamu; onamu; onde tamo, ondje; ondje