Unesi riječ

Domaći

Auksociti Naziv za spermatocide I reda.  
Auksogena funkcija Zbir procesa koji obezbjeđuju rastenje tijela.  
Aura Karakterističan osjećaj koji u nekim slučajevima neposredno prethodi epileptičkom napadu. Postoje senzitivna, senzorna, psihička i motorna aura.  
Aurantium Narandža, pomorandža; upotrebljava se kora ploda gorke narandže (Aurantil pericarpium, Aurantii amari flavedo) kao gorko aromatično sredstvo.  
Aureomycin Aureomicin, hlor-tetra-ciklin, antibiotik dobiven iz Streptomyces aureofacines. Ima veliki hemioterapijski spektar koji obuhvata i neka virusna oboljenja.  
Aureus Zlatan.  
Auricula Ušna školjka; a. cordis, srčana uška uvesti nastavak pretkomore, ušnik.  
Aurikularni flater V. fluttter  
Aurikularni venski puls V. pulsus  
Auris Uho, organ koji služi za primanje i sprovođenje zvuka. Sastoji se od spoljašnje uha (auris externa), srednjeg uha (auris medila) i unutrašnjeg uha (auris interna). Spoljašnje uho sastoji se od ušne školjke (auricula) i spoljnjeg slušnog kanala (meatus acusticus externus), a služi za pristup zvuka. Srednje uho sastoji se od bubanjske opne, kavuma srednjeg uha i slušnih koščica, a služi za transmisiju zvučnih talasa ka unutrašnjem uhu putem bubanjske opne i slušnih kopčica. Unutrašnje uho sastoji se od puža (cochlea), koji služi za primanje zvučnih nadražaja, i vestibuluma sa polukružnim kanalima, koji služi održavanju ravnoteže.  
Aurum Au, zlato, hemijski element, plemenit metal; a. foliatum, (stom.) zlatni listići koji se upotrebljavaju za pravljenje zlatnih plombi; zubnoljekarsko z., legura čistog zlata, srebra i bakra u naročitoj srazmjeri, finoće 22 karata. Sem toga upotrebljava se i legura s izvjesnom količinom platine, tzv. „platinasto zlato“ i tzv. „čelično zlato“.  
Auskultacija Osluškivanje zvukova koji nastaju u raznim organima (srcu, plućima, crijevima itd.). Služi u dijagnostičke svrhe.  
Auskultatorna perkusija V. percusio  
Auspitzov fenomen V. „krvava rosa“ (pod psoriasis)  
Autizam Bolesno povlačenje u sebe i gubljenje svake veze sa stvarnošću; simptom shizofrenije.  

1 76 77 78 79 80 84