Unesi riječ

Domaći

Autolysatu Autoliza, proizvod autolizno-fermentnog razrjeđivanja bjelančevina i drugih strukturnih elemenata ćelija i tkiva.  
Autolysis Autoliza, razaranje i rastvaranje ćelija i tkiva, odnosno bjelančevina tkiva, poslije smrti fermentima koji potiču iz samih ovih ćelija, a bez dejstva bakterija. V. autodigestio.  
Automatija Automatizam, nezavisnost od volje ili od centralne intervacije, npr. automatija srca, vrijeva itd.  
Automatizam V. automatija  
Autonomni živčani sistem V. systema  
Autophonia Autofonija, pojava koja nastupa pri oboljenju srednjeg uha, a sastoji se u neprijatnom odzvanjanju sopstvenog glasa u oboljelom uhu.  
Autoplastika Plastička operacija pri kojoj se kalem – transplantat (koža, kost, hrskavica itd.) uzima sa same osobe na kojoj će se vršiti plastika. V. transplantacija, hirurgija.  
Autopsija V. obductio  
Autoradiografija Kontaktni snimak radioaktivnim izotopom selektivno obilježenih ćelija, tkiva ili organa. Nstaje neposrednim dejstvom inkorporisanog radioaktivnog izotopa na fotoemulziju (npr. radio-jod u štitastoj žlijezdi, radiofosfor ili radiostroncijum u kosti).  
Autoreferat Sažet sadržaj, prikaz, referat o štampanom radu koji napiše sam autor.  
Autoserumska terapija V. therapia  
Autosugestija Prihvatanje i usvajanje neke ideje ili misli, koje samim tim dovodi do promjena u psihičkim i tjelesnim funkcijama. V. sugestija.  
Autotransfusio Autotransfuzija, transfuzija sopstvene krvi davanjem krvi izlivene u neku tjelesnu šupljinu ili potiskivanjem krvi iz udova njihovim stezanjem pomoću elastičkih poveski.  
Autotrofne bakterije Bakterije koje za svoju ishranu koriste jednostavna neorganska jedinjena, raspolažu veoma aktivnim enzimima i imaju vanredno razvijene sposobnosti sinteze.  
Autotrrofan Organizam sposoban da sintetizuje organske materije od neorganskih (sve zelene biljke, izvjesne bakterije). V. nitrifikacija, fotosinteza, heterotrofan.  

1 81 82 83 84