Unesi riječ

Domaći

Autovakcin Vakcin spravljen od klica izolovanih iz organizma bolesnika kome je vakcin namjenjen.  
Avijatičarska bolest V. bolest  
Avirulentan Nevirulentan, bez virulencije, v. virulencija.  
Avitalan Bez života. V. devitalizovan.  
Avulsio Avulzija, iskidanje dijela tkiva ili organa. Ekstrakcija zuba je, u stvari, a. zuba.  
Axenfeldov sindrom V. dysgenesis mesodermalis corneae et iridis.  
Axerophtholum Akseroftol, vitamin A, antikseroftalmički vitamin, liposolubilan, vrlo osjetljiv prema kiseoniku, dosta otporan prema zagrijavanju. Najvažniji provitamin je beta-karotin. Neophodan je za razvijanje mladih orgaizama. Djeluje povoljno na izgrađivanju i zaštiti epitela, povećava otpornost prema infekcijama (naročito infekcijama sluznice), ima regulatorno dejstvo na metabolizam i učestvuje u funkcionisanju oka (u vezi sa regeneracijom vidnog purpura). Vitamin A, odnosno karotina, ima dosta u buteru, masnom siru, jajima, jetri, mlijeku, sardinama, kajsijama, paprici, šargarepi, zelenoj salati, spanaću i paradajzu, a najviše u ribljim uljima (dobivenim iz jetre).  
Axialic Akcijalan, osovinski, koji leži ili se kreće u pravcu osovine.  
Axilla Rame, pazuho.  
Axillaris Remeni, pazušni.  
Axis pelvis Karlična osovina, zamišljena linija koja spaja sredine svih pravih prečnika male karlice. Lučna linija sa kokavitetom okrenutim naprijed.  
Axis (1) osovina, (2) drugi vratni pršljen, čije tijelo na svojoj gornjoj strani nosi koštani nastavak zvani zub, oko koga se obrće prvi vratni pršljen. Sin. epistropheus.  
Axon Osovinski krak, centralni, osovinski dio nervnog vlakna, astavljen od neuroplazme ili aksoplazme i neurofibrila u njenom središnom dijelu. Ivični dio, koji ne sadrži neurofibrile, nazvat je Mauthnerovom košuljicom ili aksoplazme i neurofibrila u njenom središnom dijelu. Ivični dio, koji ne sadrži neurofibrile, nazvat je Mauthnerovom košuljicom ili akolemom. Sin. neurit, axon.  
Axungia porci V. Adeps suillus  
Axyphoidia Aksifoidija, krajnja zakržljalost (klinička aksifoidija) ili nedostatak ksifoidnog nastavka grudne kosti, koja je polna odlika ženskog pola i ženske konstitucije.  

1 81 82 83 84