Unesi riječ

Domaći

Ayerzina bolest sindrom koji nastaje zbog skleroze plućne arterije, a odlikuje se teškom cijanozom i poliglobulijom;  
Ayerzina bolest V. bolest  
Ayloidosis Amiloidoza, patološko nakupljanje amilodia u jednom ili više organa (bubreg, slezina, jetra itd.) u toku raznih bolesti.  
Azbest V. asbest  
Azijska kolera V. dholera  
Azil (1) pribježište, utočište, sklonište; (2) dom za socijalno i zdravstveno staranje o hroničnim bolesnicima.  
Azo-boje Aozo-jedinjenja koja usljed prisustva OH i NH2-grupa u njima imaju osobine boja.  
Azo-grupa Dvovalentna grupa. –N=N-  
Azo-jedinjenja Organska jeidnjenja koja sadrže azo-grupu: -N = N-, npr. azo-benzol.  
Azoospermia Azospermija, odsustvo semeglavaca u spermi: fiziloška a., ona koja se javlja u suviše mladih ili suviše starih ljudi, inače sposobnih za polno opštenje, ali ne i za stvaranje spermatozoida; patološka a., ona koja nastupa usljed venerčkih bolesti, atrofije ili degeneracije sjemenika i dr.  
Azot Nitrogenium, N, dušik, bezbojan, gasovit nemetal. Sačinjava oko četiri petine vazduha. Hemijski je skoro inertan. Nije otrovan, ali ako se udiše čist, može izazvati smrt usljed nedostatka kiseonika. Rastvorljiv je u krvi i u tkivnim tečnostima, u kojima može stvoriti mjehuriće pri naglom sniženju atmosferskog pritiska i tako prouzrokovati gasnu emboliju. V. kesonska bolest (pod bolest), vazduh; rezidualni a., nebjelenčevinski azot, azot svih azotnih jedinjenja u krvi sem bjelančevina. Normalno iznosi 25 do 45% mg. Sin. Rest-N.  
Azotaemia Azotemija, povećanje količine azotnih jedinjenja u krvi, naročito ureje (uremija), koje se najčešće javlja pri oboljenjima bubrega, a rjeđe usljed pojačanog raspadanja tkiva u organizmu ili zbog velikog butika tečnosti (vanbubrežne azotemije).  
Azotni oksidul Nitrogenium oxydulatum, azot-suboksid, azot-protoksid, jedinjenje azota s kiseonikom, sastava N2O. Bezbojan gas kladunjavog mirisa, služi za narkozu. Zbog svog euforičkog dejstva poznat je i pod imenom „gas koji izaziva smijeh“. V. narcosis.  
Azoturija (1) prisustvo ureje ili drugih azotnih jeidnjenja u mokraći; (2) prisustvo povećanih količina ureje ili drugih azotnih jeidnjenja u mokraći.  
Azuleni Ugljovodonici koji imaju karakter aromatičnih ugljovodnika, ali ne sadrže bezenski prsten. A. se nalaze u etarskim uljima raznih biljaka (Matricaria Chamomilla, Piper Cubeba, Guaicum officinale i dr.) i od kojih potiče plava i zelena boja ovih ulja. A. imaju antialergičko i antiflogističko djejstvo.  

1 81 82 83 84