Unesi riječ

Domaći

Continua Kontinua, specijalni oblik groznice (febris continua). Odlikuje se dugotrajnim stalno visokim temperaturama (npr. u crijevno tifusu).