... Rječnik | Akademija medicinskih nauka | Van-univerzitetska naučna ust... | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Akademija medicinskih nauka Van-univerzitetska naučna ustanova za medicinska istraživanja. Postoji u nekim zemljama, kao u Francuskoj, SSSR, SAD, Švajcarskoj i dr.  
Akademija, vojnomedicinska V. Vojnomedicinska akademija