Unesi riječ

Domaći

Diagnosis Dijagnoza, utvrđivanje vrste i karaktera nekog oboljenja. D. se obično utvrđuje na osnovu anamneze, sadašnjeg stanja (status praesens) i pomoćnih kliničkih i laboratorijskih ispitivanja, rjeđe tek na osnovu kasnijeg toka bolesti ili prema uspjehu primjenjenih lijekova (d. ex juvantibus); diferencijalna d., određivanje od koje bolesti neko boluje sistematskim upoređivanjem i suprotstavljanjem simptoma i znakova dviju ili više bolesti koje imaju izvjesne slične simptome i znakove; d. ex juvantibus, dijagnoza na osnovu dejstva lijeka ili metode liječenja, npr. dijagnoza malarije koja se postavlja prema uspjehu liječenja kininom; laboratorijska d., pogrešan naziv za podatke utvrđene pomoću laboratorijskih ispitivanja; patološkoanatomska d., raspoznavanje pri obdukciji leša patoloških procesa i promjena na organima i tkivima, koji se svrstavaju izvjesnim redom i na osnovu njihovog začaja za osnovno oboljenje; d. per exclusionem, d. koja se postavlja isključivanjem drugih oboljenja, vrsta diferencijalne d.; d. serološka postavlja se dokazivanjem specifičnih anititijela u serumu ili drugim tečnostima inficiranog čovjeka (pomoću reakcije aglutinacije, fiksacije komplementa, precipitacije i drugih.).