Unesi riječ

Domaći

Dura mater Tvrda moždanica. Spoljni omotač centralnog nervnog sistema, priljubljen uz koštani zid lubanjske duplje i kičmenog kanala. Sin. pachymeninx.