... Rječnik | Hemija | Nauka o prostim tijelima (elem... | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Hemija Nauka o prostim tijelima (elementima) i njihovim jedinjenima. Osnovni zadatak hemije je izučavanje prirode i osobina elemenata, njihovih međusobnih reakcija i jedinjenja koja nastaju usljed ovih reakcija; farmaceutska h., grana hemije koja se bavi izučavanjem sastava ljekovitih materija i hemijskih procesa pomoću kojih se one mogu spraviti; medicinska h., grana hemije koja se bavi proučavanjem onih materija i hemijskih procesa čije je poznavanje neophodno potrebno za razumjevanje medicinskih nauka.