Unesi riječ

Domaći

Istojajni Pravilan naziv za blizance koji potiču iz jednog istog jajeta (umjesto: jednojajni blizanci).  
Istorija bolovanja Napisani podaci o bolovanju nekog bolesnika u klinici ili u bolnici. I.b. sastoji se od sljedećih dijelova: podaci o bolesnikovim ranijim bolestima isadašnjoj bolesti koje ljekaru daje sam bolesnik (anamnesis); podaci o objektivnom pregledu bolesnika (status praesens); podaci dobiveni pomoćnim pregledima (rengenski pregledi, laboratorijski pregledi); dijagnoza bolesti (diagnosis morbi); podaci o toku bolovanja (decursus morbi); podaci o liječenju (therapia); zaključak o ishodu bolovanja (epicrisis) prilikom otpuštanja ili smrti bolesnika. I. b. je službeni dokument koji se u slučaju potrebe može da upotrijebi i na sudu.  
Istorija medicine Oblast istorije i medicine, koja se bavi izučavanjem postanka i razvoja medicinskih ideja i otrkića, pojedinih bolesti, zdravstvenih ustanova, grana medicine, uticaja ekonomskih, socijalnih i kulturnih faktora na medicinu, kao i života i rada značajnih ljekara. Ova naučna disciplina je tjesno povezana i s istorijom prirodnih nauka.