Unesi riječ

Domaći

Nasljedna jedinica V. gen  
Nasljedna osobina V. gen  
Nasljedna slika V. genotip  
Nasljedne sklonosti (1) genotipska, potencijalna reaktivnost na dejstva spoljnih faktora; (2) izražena (fenotipska) reaktivnost, zavisna od biohemijske strukture organizma, zbog koje je on podložan bolestima, naročito infektivnim (npr. tuberkulozi), što je takođe zasnovano na genotipskim osobinama, V. genotip, nasljeđe, reakciona norma, fenotip.  
Nasljedno oboljenje V. oboljenje  
Nastupna groznica V. febris  
Nasus Nos, organ koji služi disanju i u kojem je smješteno čulo mirisa. Nosna pregrada dijeli gornje vazdušne puteve na desni i na lijevi. Svaki sudjeluje samostalno u disanju i istovremeno predstavlja važan refleksni organ za mnoge vegetativne funkcije, a naročito za autoregulaciju disanja. U nosu i u paranazalnim sinusima rasprostire se respiracijaka sluznica, koja štiti vazdušne puteve od infekcije putem stalne akcije svojih treplja. Nos može da bude ulazna vrata mnogih, najčešće epidemijskih infekcija, među kojima „obična prehlada“ i grip igraju najveću ulogu.  
Natalitet Statistički pojam, broj koji izražava odnos živorođenih i stanovnika neke teriorijalne jedinice (grad, oblast, zemlja) u jednom određenom periodu vremena. Izračunava se obično na 1000 stanovnika. V. mortalitet.  
Nates Zadnja strana bedra, sjedalo, sjedalni predio. Sin. clunes.  
Nativan (1) prirodan, svjež, sirov; (2) urođen.  
Nativni preparat Neobojeni preparat koji se koristi za posmatranje većih organizama, protozoa, jaja helminata, gljiva, a naročito njihove pokretljivosti.  
Natključnjačni predio V. regio supraclavicularis  
Natrii bromidum Natrijum-bromid, spada u grupu sedativa. Dejstvo i upotreba isti kao i kalijum-bromida. V. kalium bromatum. Sin. Natrium bromatum.  
Natrii chloridum Natrijum-hlorid, kuhinjska so. U organizmu igra važnu ulogu u održavanju normalne osmotske koncentracije, a osim toga jon natrijuma predstavlja važan činilac u sposobnosti tkiva da vezuje vodu. Sin. Natrium chloratum.  
Natrii citras Natrijum-citrat. Služi kao antacidno sredstvo i kao sredstvo za sprječavanje koagulacije pri konzervisanju krvi. Sin. Natrium citricum neutrale.  

1 2 3 4 5 14