Unesi riječ

Domaći

Natrii hydrocarbonas Natrijum-bikarbonat, bikarbona-soda. Upotrebljava se kao antacidno sredstvo za neutralisanje kiseline u želucu (hiperaciditet, trovanje kiselinama). Daje se zajedno s nekim ljekovima, npr. sa sulfonamidskim preparatima, salicilatima i dr. sin. Natrium hydrocarbonicum.  
Natrii nitris Natrijum-nitrit, čvrsta supstancija, rastvorljiva u vodi, parališe sve glatke mišiće, prije svega mišiće krvnih sudova i time izaziva vazodilataciju. Služi u liječenju stenokardije i trovanja cijandima. Sin. Natrium nitrosum.  
Natrii phenylaethylbarbituras Natrijum-fenil-etil-barbiturat, rastvorljiv u vodi. Služi kao hipnotičko i antikonvulzivno sredstvo. Sin. Natrium phenylaethyl-barbituricum. V. Acidum phenylaethyl-barbituricum.  
Natrii sallcylas Natrijum-salicilat, antipiretičko, analgetičko i antireumatičko sredstvo. Sin. Natrium salicylicum.  
Natrii sulfas Natrijum-sulfat. Glauberova so. Upotrebljava se kao leksantno sredstvo. Sin. Natrium sulfuricum.  
Natrii thiosulfas Natrijum-tiosulfat. Upotrebljava se u liječenju trovanja cijanovodoničnom kiselinom i trovanja trovalentnim organskim preparatima arsena. U fotografiji služi za fiksiranje Sin. Natrium thiosulfuricum.  
Natril bezoas natrijum-benzoat, služio je nekada kao ekspektorantno sredstvo. Sin. Natrium benzoicum.  
Natril tetraboras Natrium tetraboricicum, boraks. Upotrebljava se u vodenom ili glicerolskom rastvoru za ispiranje usta u slučaju stomatitisa, mlječnice (soor, muguet) i afta, i za ispiranje ili premazivanje pri tonzilitisu. Sin. natrii boras, natrijum-borat.  
Natrium Na, natrijum, element, alikalni metal. V. natrii bensoas, N. bromidum itd.; N. benzoicum, jedinjenje koje se uspješno upotrebljava za konzervisanje životnih namirnica. Dozvoljena koncentracija 0,9 pro mille; N. hydroxydum, natrijum-hidroksi, kamena soda. Nekada je upotrebljavan u medicini kao kaustično sredstvo: Natrium-monofluoroacetat, tečnost 1980, sredstvo za uništavanje pacova; letalna doza za pacove 10 mg na kg težine; otrovan je za ljude i životinje, zbog čega je potrebna velika opreznost pri radu, N. nitroprusid, supstancija koja služi kao reaktiv za kvalitativno dokazivanje acetona. V. legalova reakcija (pod reakcija).  
Naturalis Naturalan, prirodan.  
Nauka o čulima V. aesthesiologia  
Nauka o nasljeđu V. aesthesiologia  
Naupathia Naupatija, morska bolest, muka i povraćanje izazvani u izvjesnih osoba kretanjem i ljuljanjem broda po moru. Sin. nausea navalis, nausea marina. V. kinetosis.  
Nausea Nauzeja, gađenje, zgađivanje, osjećaj muke koji obično prethodi povraćanju. Simptom mnogih oboljenja; n. gravidarum, muka koja se obično javlja u jutarnjim časovima kod trudnica, n. navalis (n. marina), morska bolest, v. naupathia; n. zbog mesa, neprirodna odvratnost prema mesu (karcinom želuca).  
Navicularis Čunast. Npr., os naviculare, čunasta kost. Sin. scafoideus.  

1 2 3 4 5 14